Iedere Jack Russell liefhebber is welkom bij onze vereniging, ook indien uw Jack niet in het bezit is van een stamboom. Online aanmelden hier.

De kosten voor het lidmaatschap van de NVJRT bedragen:
Per 1 januari 2016:

Betaalwijze                 INCASSO        Factuur

LID                           € 25,00           € 27,50
GEZINSLID                 € 10,00           € 12,50
LID BUITENLAND          € 30,00 *)       € 32,50 (factuur-IBAN)  *) Alleen Nederlandse bank

IBAN: NL56 INGB 0009187531 BIC: INGBNL 2A

Nadat uw contributie is ontvangen, zal uw naam worden gepubliceerd in het Jack Russell Nieuws. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen uw lidmaatschap zal uw naam definitief in het ledenbestand worden opgenomen.

nb Download hieronder het Aanmeldingsformulier en eventueel het Machtigingsformulier. (binnenkort weer mogelijk)

Aanmeldingsformulier_nieuw_lid_2014.doc
Aanmeldingsformulier Fokkers 2014
Machtiging  nieuw lid 2014

Lees onze regels hier: Statuten en Huishoudelijk reglement