Voorwaarden herplaatsing

 • Herplaatsers vanaf 1 jaar oud kunnen worden aangemeld.
 • De NVJRT is bij de herplaatsing van een Jack Russell Terriër niet meer dan de intermediair die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website en via telefonische contacten om zo de eigenaar en de aspirant-koper met elkaar in contact te brengen.

 

Aansprakelijkheid:

 • De NVJRT tracht door middel van adviezen gegeven door ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, eigenaren met probleem honden te adviseren bij het herplaatsen van deze honden. De NVJRT is echter niet aansprakelijk voor de inhoud en de resultaten van de gegeven adviezen en/of voor het gedrag van de herplaatste hond bij de nieuwe eigenaar.

 

Stamboom:

 • De te herplaatsen hond moet in het bezit zijn van een officiële stamboom, waarvan een kopie tegelijkertijd met de aanmelding verstuurd moet worden naar de pupinfo van de NVJRT.

 

Kosten:

Het vermelden van een herplaatser op de site van de NVJRT zijn per 01-05-2015:

 • voor niet leden van de NVJRT:          € 50,--
 • voor leden van de NVJRT                    € 25,--

 

Koopprijs van de hond:

 • De koper en de verkoper bepalen samen de (ver)koopprijs van de hond.
 • Dit bedrag mag nooit meer zijn dan de maximale richtprijs voor pups, afhankelijk van leeftijd en gezondheid van de hond naar alle redelijkheid.
 • Belangrijkste voorwaarde moet een goed nieuw tehuis voor de hond zijn.

 

Proeftijd:

 • De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt 3 weken.
 • Tijdens deze proefperiode beslissen de nieuwe eigenaar en de oude eigenaar of de hond definitief bij de nieuwe eigenaar blijft.
 • Als tijdens de proefperiode blijkt dat de hond niet bij de nieuwe eigenaar kan blijven, dan is de oude eigenaar verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen, tenzij anders overeen gekomen.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Degene die de hond wil herplaatsen blijft, voor de periode waarin de hond niet definitief bij de nieuwe eigenaar woont en/of de (ver)koopprijs nog niet is betaald, ten allen tijde volledig eindverantwoordelijke voor de hond.
De NVJRT adviseert om de bij de hond behorende papieren zoals stamboom en entingsboekje pas over te dragen als de hond definitief bij de nieuwe eigenaar verblijft.