skip to Main Content

Deze aankeuring is bestemd voor honden vanaf 9 maanden oud, die vanwege een trauma niet aan reguliere shows kunnen deelnemen, en/of voor leden die het showen niet zo leuk vinden en toch graag een nestje met hun teefje willen fokken of hun reutje beschikbaar willen stellen voor dekking.

Hoe werkt het?
Uw hond wordt gekeurd door 2 bevoegde keurmeesters en u ontvangt daarvan een uitgebreid keurverslag met alle goede punten maar ook de minder goede of foute punten die de keurmeesters opmerken.

Uw hond kan goedgekeurd worden om ingezet te kunnen worden in de fokkerij maar ook afgekeurd worden als er te veel fouten worden gevonden. Een goedgekeurde hond voldoet aan de minimale eis voor ons fokreglement, 2 keer “Zeer goed”, en komt dan in aanmerking voor pupinfo en/of jaarboek.

Maar ook als u niet van plan bent om te fokken is deze “aankeuring” heel leerzaam, en er is voldoende tijd ( ± 15 min.) om ook zelf vragen te stellen aan de keurmeesters als iets niet duidelijk is.

De kosten voor de fokgeschiktheidskeuring zijn € 70,- gebaseerd op 2 keer deelnemen aan onze eigen clubmatch.

Wilt u deelnemen met één of meer honden vraag dan een formulier aan bij ons secretariaat. Het aankeuren vind plaats tijdens onze jaarlijkse familiedag of sinds kort, een paar keer per jaar. Voor info neemt u contact met ons op.

Back To Top