skip to Main Content

14 juli 2020

Geachte leden,

De Raad van Beheer stuurt ons de volgende mail waaraan wij bij deze gehoor geven. Graag reacties voor 1 augustus naar ons mailen.

Het betreft deze mail:

In het voorjaar wilde wij informatieavonden organiseren, om met  leden, fokkers en geïnteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken. Wegens corona konden deze informatieavonden niet doorgaan.  In overleg met de leden is gekozen voor een andere vorm die wij nu op onze website hebben gepubliceerd. De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.

We verzoeken u om dit bericht met uw leden en overige belanghebbenden te delen en om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen. Vragen en suggesties hierover door uw achterban kunnen dan worden gestuurd naar de aangesloten verenigingen.

https://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid

Back To Top