Skip to content

U heeft een Jack Russell Terrier-teefje met officiële stamboom en wilt wel een keer een nestje fokken met dit teefje. Maar daar komt heel wat bij kijken. U bent lid van de NVJRT en wilt het nestje ook fokken volgens de regels van de NVJRT.

De NVJRT Is erkende rasvereniging en aangesloten bij het overkoepelende orgaan De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (afgekort; “de Raad”). Eigenlijk alle landen hebben zo’n overkoepelend orgaan en dan wordt dat vaak de Kennelclub genoemd. De meeste Kennelclubs zijn weer onderdeel van de FCI  (Fédération Cynologique Internationale).
Als lid van de NVJRT valt u dus onder de reglementen van de NVJRT, de Raad en de FCI. De Raad zorgt o.a. voor het chippen van de pups, afnemen van DNA-materiaal  om de juiste afstamming te garanderen en de afgifte en registratie van stambomen.

Waar moet u, als lid van de NVJRT, aan voldoen als fokker
Bedenk dat een nestje fokken behalve veel vreugde ook de nodige tijd en meer of minder geld kost. Om nog maar te zwijgen van de dingen die mis kunnen lopen tijdens dekking, dracht, bevalling, opgroei en verkoop van de pups.
Het is verstandig om zoveel mogelijk te gaan leren over het (laten) dekken van uw hond, de voorbereiding hierop, de zorg tijdens de dracht en bevalling en de zorg voor een nestje. Het is ook goed u te verdiepen over erfelijkheid, erfelijke- en andere aandoeningen, zeker waar het uw eigen ras betreft. Een rasvereniging geeft hier voorlichting over, via haar clubbladen en website.

U kunt over fokken diverse cursussen, workshops en lezingen vinden online, via de RVB of via een facebookgroep als Fokkers voor Fokkers. Vaak wil de fokker van uw hond u ook wel wijzen op de diverse mogelijkheden.

Stamboom
Wanneer uw Jack Russell Terrier een stamboom heeft en voldoet aan alle voorwaarden die de RVB stelt, en hij of zij paart aan een andere Jack Russell, die aan dezelfde voorwaarden voldoet, dan krijgen de pups vrijwel altijd een stamboom.

Wat zijn die voorwaarden van de RVB?
Dat zijn de regels van Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG); deze gelden voor alle rashonden.  (Hoofdstuk VIII Fokkerij en Gezondheid Titel 1 uit het Kynologisch Reglement)

Basisreglement Welzijn en Gezondheid:
1 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. (9 jaar).
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. (Dit is zelfs een wet).

Overtreden van deze regels wordt bestraft met boete en/of schorsing of erger, maar de pups krijgen wel een stamboom van de Raad.

Artikel VIII.2 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. De pups krijgen dan geen stamboom als u deze regel overtreedt!

Verenigings fokreglement (VFR)
De NVJRT heeft nog veel meer regels dan de RVB! Deze staan in het Verenigings Fokreglement (VFR). Wat staat daarin?  Ten eerste de artikelen uit het BWG reglement van de RVB. Bovendien nog extra fok/welzijnregels.

FOK/WELZIJNSREGELS
De belangrijkste:
– Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu: op de dag van de dekking moet deze tenminste 12 maanden zijn. (2.3)
– 2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. (2.5) (dwz. beide ballen moeten aanwezig zijn).
– Minimale leeftijd teef : 16 maanden (3 3.1)
– Dezelfde combinatie van ouders mag 2 keer gemaakt worden.

GEZONDHEIDSREGELS
Voor ons ras zijn de volgende gezondheidstesten verplicht voor ouderdieren van leden van de NVJRT voordat er gedekt wordt:
Patella Luxatie en Erfelijke oogafwijkingen. (4.2.) Hier vindt u waar deze testen gedaan kunnen worden.

Patella Luxatie
Als een ouderdier de uitslag “Patella Luxatie Graad 1” heeft, dan mag dit ouderdier uitsluitend worden gepaard met een ouderdier dat de uitslag “Patella Luxatie vrij” heeft. Deze test mag pas gedaan als de hond 12 maanden oud is. Eerder mag, maar is niet geldig voor het VFR. Hier vindt u de aangewezen artsen hiervoor.

Oogonderzoek
 Alle reuen en teven waar mee gefokt wordt moeten beschikken over een zg. ECVO-ooguitslag, die niet ouder dan 12 maanden is.

De ECVO-ooguitslag is geldig voor het VFR van de leeftijd vanaf 12 maanden en blijft noodzakelijk zolang er met een hond gefokt wordt.

Ooguitslag MPP-Iris: Een uitzondering op artikel 4.3.3. geldt voor MPP-Iris. Als een ouderdier de uitslag “MPP-Iris Niet Vrij” heeft, dan mag dit ouderdier uitsluitend worden gepaard met een ouderdier dat de uitslag “MPP-Iris Vrij” heeft.

Met MPP-Lens, MPP-Cornea en MPP-Lamina mag nooit gefokt worden.

(ECVO staat voor European College of Veterinarian Ophthalmologists. Dierenartsen die aangesloten zijn bij dit panel mogen dit onderzoek doen. ECVO-artsen zitten ook in het buitenland. Hier vindt u deze artsen.

Er mag niet worden gefokt met honden;
–    die aan epilepsie lijden
–     agressieve of overdreven schuwe honden
–     elke hond, die duidelijk lichamelijke afwijkingen of gedragsafwijkingen vertoont
–      elke hond die een fout gebit heeft (o.a. ernstige over- of onderbeet).

Hier vindt u het hele reglement.

Het uiterlijk en de bouw beoordelen van uw Jack Russell Terrier

Hondenshows zijn er niet “voor de show” of alleen voor het winnen van prijzen voor het hondenuiterlijk.Ze zijn ooit bedacht om uw hond te tonen aan andere fokkers enz. en u neemt eraan deel om te laten beoordelen of uw hond kwa uiterlijk voldoet aan het beeld hoe een Jack Russell eruit moet zien. Bijvoorbeeld of hij of zij geen kromme voorpootjes of fout gebit heeft en de vacht in orde is enz.

Alles aan het uiterlijk van de Jack Russell Terrier heeft een functie. De vacht, de stand van de oren enz. U wilt graag fokken omdat u een (gezonde) hond heeft die voldoet aan het beeld wat mensen van het ras hebben. Het gewenste uiterlijk staat beschreven in de officiële internationale ras standaard.

Een keurmeester kan dit bevestigen tijdens een tentoonstelling. Uw hond krijgt een beoordeling en de beste hond, in de ogen van de keurmeester, krijgt de beste beoordeling. Maar ook een hond die niet de beste is, kan goed genoeg zijn om mee te fokken. De regels van de NVJRT zijn dat de hond de volgende beoordelingen, ook wel kwalificaties genoemd, moet halen: op een officiële show: minimaal 2x ”Zeer Goed”.  Of u neemt deel aan onze Fokgeschiktheidskeuring om daar minimaal de kwalificatie “aankeuring goedgekeurd” te behalen

Kort samengevat: wanneer u een nestje wilt fokken met stamboom volgens de regels van onze rasvereniging, moet u voldoen aan het Verenigings Fokregelment met daarin de regels voor alle rashonden en die speciaal voor de Jack Russell Terrier.

Vermelding op stamboom pups:
Als het goed is wordt er in 2021 doorgevoerd dat er een vermelding op de stamboom van pups komt indien zij voldoen aan de zg. matrix, dat zijn gezondheidseisen, van de Raad per ras gebaseerd op onze VFR. Deze gelden voor alle pups van ons ras, ongeacht of u lid bent van de rasvereniging of niet.

Kennelnaam
Als uw pups een stamboom krijgen dan kunt u ze een officiële naam geven die uit 40 maximaal letters mag bestaan. Deze naam mag echter maar uit 1 woord bestaan. Naast een naam krijgen ze ook een stamboomnummer en chipnummer. Bestaande kennelnamen kunt u online controleren en dus niet gebruiken.

Bent u in het bezit van een Kennelnaam, dan komt deze kennelnaam vóór of achter de eigen naam van de pup te staan. Ook dan mag het geheel maximaal 30 letters lang zijn. Dus is de naam van uw kennel “van de Laarhof” (11 letters) dan heeft u er nog 19 letters over om een of meer fraaie namen te bedenken voor de pups. Het aanvragen van een kennelnaam kost geld en hier zijn regels en eisen aan verbonden.

Hoe kies ik een reu bij mijn teefje?
Honden, zowel reutjes als teefjes, die voldoen aan de eisen van de NVJRT vindt u op de website in ons Jaarboek. In overleg met de reuen-eigenaar besluit u of de honden elkaar zullen aanvullen of verbeteren indien u ze aan elkaar paart. Op de website Dog Dog Data vindt u alle Jack Russell Terriers uit het stamboek en kunt u onder andere gezondheidsuitslagen en nakomelingen vinden,

Tips
Als u wilt kunt u bij ons secretariaat een proefstamboom aanvragen om te kijken of bijvoorbeeld het inteeltpercentage niet te hoog is. (Advies: blijf onder de 5% inteelt percentage en geen verwantschap in de eerste 3 generaties.

Het is verstandig om afspraken over de prijs voor een dekking te maken en wat de regeling is als er geen nest volgt uit een al betaalde dekking.

Wij adviseren u gebruik bij de verkoop van uw pups gebruik te maken van onze voorbeeld- koopovereenkomst op onze website. U en uw kopers hebben wettelijke rechten en plichten. Laat u hiervoor goed voorlichten.

U dient zich als fokker altijd zelf geïnformeerd te houden over aanpassingen in de regelgeving. Dit kan via de NVJRT, of de website en nieuwsbrief van de RVB.
LET OP: het is belangrijk om te weten dat dit uw eigen verantwoordelijkheid is.

In de loop van 2021 zal iedereen die een nestje wil fokken, met of zonder stamboom, zich moeten melden bij de overheid (de zogenaamde registratieplicht bij de RVO). De Uitvoering  hiervan is nog onbekend.

Dit is in een notendop samengevat hoe de ‘technische kant’ van het fokken van een nestje gaat. Er is ontzettend veel meer over te weten te komen en te leren. Wij hopen dat u zich goed verdiept in alles wat komt kijken bij inzetten van uw teefje voor het fokken van een nestje. Wij hopen ook dat de fokker van uw hond u wil bijstaan met alles wat hiermee te maken heeft.

U bent niet verplicht lid te zijn van de NVJRT wanneer u wilt fokken, maar u  krijgt korting op de stambomen van de pups, en kunt uw pups aankondigen via de pup info.

Uw honden kunnen meedoen in het jaarboek op onze website en u kunt ons bellen voor informatie en advies.

Verder krijgt u ons mooie clubblad met informatie, kunt u meedoen met activiteiten, en u kunt meepraten tijdens de Algemene ledenvergadering en meepraatten tijdens het fokkersoverleg.

Ook voor verdere informatie kunt u bij ons terecht. U kunt zich als lid aanmelden op www.nvjrt.nl, als fokker kunt u zich apart opgeven, dan krijgt u een lidmaatschapspasje speciaal voor fokkers dat aan de chipper van de Raad van beheer getoond dient te worden.

Wilt u Clubfokker worden dan kunt u daarvoor een speciaal convenant, te vinden op onze website afsluiten.

 

Meer info op de site van de Nederlandse kennelclub, de Raad van beheer op kynologisch gebied.

Back To Top