skip to Main Content

Maatregelen betreffende gezondheidsonderzoeken tijdens de Corona-crisis

De Raad van Beheer heeft een bericht gestuurd aan alle leden: Gezondheidsonderzoeken tijdens Corona crisis
Het betreft oprekking van de geldigheidsduur van diverse gezondheidsonderzoeken.

Om misverstanden te voorkomen hierbij nog een korte uitleg:
Het oprekken van de geldigheid van gezondheidsonderzoeken tijdens de Corona-crisis is een gevolg van de inperking van de onderzoekmogelijkheid bij dierenartspraktijken. Zo hebben de ECVO oogartsen aangeven het niet langer verantwoord te vinden een ECVO oogonderzoek uit te voeren i.v.m. de veiligheid van personeel. Sommige praktijken voeren afgemaakte afspraken nog uit, maar anderen stoppen per direct met ECVO-onderzoek en voeren alleen spoedeisende behandelingen uit.

De Raad van Beheer heeft besloten de geldigheid van bijv. het ECVO oogonderzoek op te rekken tot 15 maanden i.p.v. 12 maanden. Dit geldt echter ALLEEN voor de zg. Convenant-rassen. Dit zijn rassen, waarvan de pups alleen een stamboom krijgen, indien de ouderdieren voldoen aan bepaalde gezondheidseisen, zoals een geldige uitslag van het ECVO onderzoek of een geldige uitslag van een hartonderzoek. Het betreft bijv. de Engelse Bulldog en de Cavalier King Charles Spaniel. (Zie de website van de Raad van Beheer.) De voor American Staffordshire Terrier verplichte MAG-test is eenmalig en valt weer buiten deze regeling.

Wat betekent dit voor ons ras
Voor honden van leden van de NVJRT blijven de huidige regels van het VFR gewoon gelden. Dat wil zeggen dat, indien u een nest wilt fokken, de ouderdieren een geldige (niet ouder dan 12 maanden) ECVO-uitslag moeten hebben. Uiteraard moeten de ouderdieren voldoen aan de eisen, wat betreft oogaandoeningen, die gesteld zijn in ons VFR. Ook aan het Patella-Luxatie onderzoek en de bijbehorende eisen moet voldaan worden. Op advies van de Raad van Beheer moeten geen consessies gedaan worden aan gezondheidseisen. Ook aan wettelijke eisen moet natuurlijk blijvend voldaan worden. Denk hierbij aan de leeftijd waarop pups het nest mogen verlaten. Deze leeftijd is behalve in het VFR, ook vastgelegd in de wet en is minimaal 7 weken.

Dat betekent dat, indien de ouderdieren geen geldige ECVO of Patella-Luxatie uitslag hebben, de dekking uitgesteld moet worden tot een volgende loopsheid van de teef.

Andere gezondheidstesten
Ook het testen van pups op Levershunt (PSS) bij de Kliniek Diergeneeskunde Gezelschapsdieren in Utrecht ligt stil. Indien u toch pups wilt laten testen, verwijs ik u naar de uitgebreide uitleg van de Nederlandse Cairn Terrier Club (www.nctc.nl. noodprocedure levershunt controle).
Het Van Haeringen Laboratorium laat weten dat het DNA- onderzoek voor diverse aandoeningen en andere DNA-tests gewoon doorgang vindt.

Verder nog het volgende:
Onze jachttrainingen, wandelingen,  de familiedag en aankeuring op 17 mei 2020, en onze ALV op 25 april 2020 gaan niet door vanwege de Corona-crisis.
We gaan bekijken of we of we de aankeuring en ALV dit najaar kunnen laten doorgaan.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze in deze moeilijke tijden en hopen u in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten!

Het bestuur van de NVJRT

Back To Top